RECIKLAŽNI CENTAR

Otkup PET ambalaže,plastične gajbe, stolica, buradi, folija, papira i kartona, stakla i tetrapaka

MESEC ČISTOĆE 2019.

program rada na odvoženju otpada sa javnih površina u akciji MESEC ČISTOĆA 2019. godine

Naša ovogodišnja kampanja „Reciklaža nije blamaža“ otpočela je krajem aprila ove godine, i sada se već može reći da su početni rezultati veoma ohrabrujući. O trendu povećanja količina sakupljenog i prerađenog ambalažnog otpada ukazuje i sumarni rezultat dosadašnjeg rada Reciklažnog Centra JKP „Čistoće“ Sombor, u kojem se ovaj otpad dodatno selektuje, balira i predaje ovlašćenim reciklerima.

Objavljeno: 06.06.2018.

Kampanja „Reciklaža nije blamaža“ Nedavno urađena analiza merenja količina i morfološkog sastava komunalnog otpada koji se generiše u Somboru i naseljenim mestima - zimska analiza (u celosti je objavljena na stranicama našeg sajta), pokazje svu opravdanost pokretanja kampanje „Reciklaža nije blamaža“.

Objavljeno: 27.04.2018.

ANALIZA KOLIČINA I SASTAVA KOMUNALNOG OTPADA Šta se nalazi u komunalnom otpadu koji stanovnici Grada Sombora generišu? Koji su odnosi generisanih količina prema tipu stanovanja? Koliko bi se reciklažnih materija moglo izdvojiti iz ovog otpada? Koliko otpada dnevno stvara jedan prosečan stanovnik i koje količine se odlažu na deponiju? Sve su ovo pitanja na koje smo tražili odgovore, kroz analizu morfološkog sastava komunalnog otpada sa teritorije Grada Sombora i merenje generisanih količina koja je urađena prema „Pravilniku o metodologiji za prikupljanje podataka o sastavu i količinama komunalnog otpada na teritoriji jedinice lokalne samouprave“ (Sl. Glasnik RS br. 61/2010).

Objavljeno: 11.04.2018.

Promena rasporeda „Meseca čistoće“ Akcija sakupljanja, transporta i deponovanja nestandardnog i kabastog otpada pomerena je za nedelju dana i otpočeće 03. aprila, prema već poznatom rasporedu od ulice Apatisnki put i drugih koje se na nju nastavljaju. Razlog pomeranja je odluka rukovodstva JKP „Čistoće“ uslovljena lošim vremenskim prilikama koje nisu omogućile da se u akciju uključe svi zainteresovani korisnici. Drugi razlog je angažovanje dela vozila JKP u radu zimske službe jer je period permanencije u odnosu na ustaljeni rok (15. mart), produžen do 26. marta. Verujemo da je ovo pomeranje roka početka akcije u interesu naših korisnika, a radnici i tehnička operativa JKP „Čistoće“ će kao i do sada svoim radom i angažovanjem, nadamo se opravdati poverenje stanovnika Sombora i naseljenih mesta. U prilogu novi raspored akcije „Meseca čistoće“

Objavljeno: 27.03.2018.

55 godina „MESECA ČISTOĆE“ JKP „Čistoća“ i ove godine u saradnji sa Gradom Somborom organizuje već tradicionalni „Mesec čistoće“ za sve korisnike usluga, odnosno sve stanovnika na teritoriji Grada Sombora (grad i naseljena mesta). Ova dobra praksa sakupljanja kabastog i nestandardnog otpada iz domaćinstava počela je davne 1963. godine, o čemu su „Somborske novine“ zabeležile:

Objavljeno: 15.03.2018.

Selekcija otpada - zdrava životna sredina Razvrstavanje otpada je zadatak svih nas. Kao što verovatno razvrstavamo otpad u svojim domovima, tako to možemo da to radimo i na radnom mestu. Nije radna, ali svakako je ljudska i moralna obaveza da svojim činjenjem doprinesemo zaštiti životne sredine za sve koji su danas i koji će u budućnosti živeti na ovim prostorima. Nismo toliko bogati da se razbacujemo resursima koji se mogu ponovno koristiti jer je, na primer za jednu tonu papira potrebno 17 tridesetogodišnjih stabala uz potrošnju energije i vode. Verovatno o tome ne razmišljamo kada pritiskamo taster „PRINT“ na štampaču, ili još manje kada taj papir bacamo zajedno sa ostalim komunalnim otpadom, koji će trajno biti odložen na neku od deponija. Nije veliki napor da se nepotreban papir, karton, limenka, PET, ili ambalažno staklo odloži u drugačiju posudu od one u koju se odlaže sav ostali komunalni otpad. Ako to mogu Nemci, Austrijanci, Slovenci, Francuzi, Skandinavci... zašto ne možemo i mi?

Objavljeno: 14.03.2018.

Zima se ne predaje, zajednička akcija JKP U zajedničkoj akciji zimske službe koju čine Javna komunalna preduzeća, „Zelenilo“, „Čistoća“ i „Vodokanal“, rasčišćen je sneg sa kolovoza prioritetnih pravaca i javnih površina, kako bi se obezbedilo normalno funkcionisanje života u Gradu.

Objavljeno: 28.02.2018.

RECIKLAŽA NIJE BLAMAŽA Ovo je pozivni slogan naše ovogodišnje akcije za uključivanje svih zainteresovanih koji žele da naš Sombor i sva naseljena mesta, ulice, parkovi, domaćinstva, škole, preduzeća, institucije, privredni subjekti budu čistiji i na taj način zajedno doprinesemo zdravijoj životnoj sredini. Svi su prozvani i pozvani, neko će dati veći, a neko manji doprinos ovoj akciji, a JKP „Čistoća“ je samo moderator, koja je 2016. godine za globalnu klimu „uštedela“ 66.36 tona CO2, koji nije emitovan u atmosferu, sakupivši preko 461.820 kilograma reciklažnog otpada.

Objavljeno: 14.02.2018.

Cena upravljanja otpadom (sakupljanje, transport i deponovanje komunalnog otpada) Usvajanjem Programa poslovanja na sednici Skupštine Grada Sombora stvoreni su uslovi da se izvrši korekcija cena usluga koje svojim korisnicima isporučuje JKP „Čistoća“ Sombor. Saglasnost na promene cena usluga izdaje Gradsko Veće, na predlog Nadzornog odbora JKP i one će se primenjivati od 01. februara 2018. godine. Obzirom da su ispunjeni svi zakonom predviđeni uslovi, jer je Gradsko Veće na svojoj sednici održanoj 29. januara 2018. godine, donelo Odluku o prihvatanju ovog predloga i izdalo Saglasnost kojom se do tada primenjivane cene koriguju za 3%.

Objavljeno: 13.02.2018.

OBAVEŠTENJE Raspored sakupljanja komunalnog otpada za vreme Državnog praznika Dana Državnosti Republike Srbije

Objavljeno: 13.02.2018.

© Sva prava zadržana JKP ČISTOĆA . Izrada web sajta BIT Soft