U Somboru otvoren Reciklažni centar

Ugovor o izgradnji reciklažnog centra u Somboru potpisan je pre godinu dana sa predstavnicima Ministarstva za zaštitu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, izgradnja je počela decembru 2011. a RC je pušten u rad na Vidovdan, 28. juna.

Gradonačelnik Nemanja Delić, ocenio je da je otvaranje RC značajan dan za Sombor i da je projekat višestruko koristan jer "pokazuje da javna komunalna preduzeća mogu da podižu svoje kapacitete ako postoji prava ideja, dobra finansijska konstrukcija i ako lokalna samouprava prepozna interes za realizaciju takvog projekta."

-Sombor je grad koji vodi računa o zaštiti životne sredine i ovo je još jedan korak u unapređenju upravljanja otpadom u gradu. U planu je i izgradnja regionalne deponije koja će još više unaprediti oblast upravljanja otpadom, a naročito mi je drago to što je cela ova investicija iz domaće privrede i što će se ovde uposliti domaće stanovništvo - rekao je Delić.

Andrija Penzeš, direktor JKP "Čistoća" je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je Sombor prvi grad u kojem je otvoren moderan centar za reciklažu otpada, u okviru akcije "Očistimo Srbiju 2011." zahvaljujući, pritom, svima koji su učestvovali u realizaciji projekta.

-Verujem da će ovaj Centar ispuniti svoje ciljeve i zadatke. Sistem je u razradi, a u narednom periodu ćemo, putem oglasa i obaveštenja, informisati građane o tome da mogu i sami da donesu otpad u RC. Druga aktivnost je usmerena na lokalne sakupljače otpada sa kojima moramo da uspostavimo bolju saradnju. Važno je istaći da se u Reciklažnom centru ne vrši prerada, već samo separacija, razvrstavanje različitih vrsta otpada i njegovo pakovanje. Kapacitet postrojenja je separacija i pakovanje devet tona otpada dnevno. Planirano je zapošljavanje 15 radnika, a za sada ih je samo nekoliko jer još uvek nemamo dovoljnu količinu otpada za separaciju - rekao je Andrija Penzeš. On je najavio i novi projekat, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zaštitu životne sredine, a kojim je planirano da se MZ "Venac" i "Selenča" podeli 1.050 kanti i vreće za otpad. U kante će se odlagati otpad koji će biti odnošen na deponiju, a u kese otpad koji će biti razvrstavan u RC.

Željka Jurakić, direktorka Fonda za zaštitu životne sredine je rekla da je izgradnja 17 reciklažnih centara i adaptacija još nekoliko već postojećih postrojenja u lokalnim samoupravama, rezultat sveobuhvatne aktivnosti koja traje 2 godine.

-Reciklažni centar u Somboru je prvi koji će ostvariti svoju punu funkciju u okviru akcije "Očistimo Srbiju." Koncept izgradnje reciklažnih centara sprovodio se pod okriljem Ministarstva zaštite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, a Fond za zaštitu životne sredine je finansirao izgradnju. Lokalne sredine su angažovanjem svojih radnika i tehnike, a i finansijskih sredstava, kada je to bilo neophodno, takođe podržale izgradnju RC. Sombor je svojim aktivnostima prednjačio i zbog toga prvi otvara ovo postrojenje. Fond je za izgradnju izdvojio 45 miliona dinara, a lokalna samouprava još dva do tri miliona. Ovo je najbolji primer i pokazatelj kako u budućnosti treba da upravljamo otpadom - rekla je Željka Jurakić.

Miloš Panjković, direktor akcije "Očistimo Srbiju" je podsetio da je cela akcija pokrenuta 2009. godine, kada je donet set ekoloških zakona kojima je regulisana i oblast upravljanja otpadom.

-Sombor se dobro pokazao i u akciji "Veliko spremanje Srbije", koju smo organizovali zajedno sa lokalnim samoupravama. U prethodnom periodu se poboljšala komunalna opremljenost javnih preduzeća, a izgradnjom reciklažnih centara građani će dobiti i mogućnost da separišu otpad na mestu nastanka. Komunalna preduzeća će se modernizovati i na bazi prodaje sekundarnih sirovina, dobijaće sredstva koja će moći da koriste za unapređenje svojih usluga. Smanjiće se količina otpada koja završava na regionalnoj deponiji i sve to će umnogome doprineti kvalitetu života građana u lokalnim samoupravama koje će dobiti reciklažne centre - ocenio je Miloš Panjković.

© Sva prava zadržana JKP ČISTOĆA . Izrada web sajta BIT Soft