RECIKLAŽNI CENTAR

Otkup PET ambalaže,plastične gajbe, stolica, buradi, folija, papira i kartona, stakla i tetrapaka

MESEC ČISTOĆE 2018.

program rada na odvoženju otpada sa javnih površina u akciji MESEC ČISTOĆA 2018. godine

Ponovna licitacija za prodaju polovnih vozila Ponovna licitacija putničkog i dostavnog vozila za kojima JKP "Čistoća" nema više potrebe obaviće se 28. septembra 2018. godine u prostorijma JKP "Čistoće" ulica Rade Drakulića 12. Vozila su ispravna, u voznom stanju i redovno održavana. Detaljne informacije o načinu učešća na licitaciji možete pogledati u nastavku teksta.

Objavljeno: 21.09.2018.

Udomi ne kupuj 4 Kampanja prihvatilišta zoohigijenske službe JKP "Čistoće" Sombor

Objavljeno: 20.09.2018.

Udomi ne kupuj 3 Kampanja prihvatilišta zoohigijenske službe JKP "Čistoće" Sombor

Objavljeno: 20.09.2018.

Udomi ne kupuj 2 Kampanja prihvatilišta zoohigijenske službe JKP "Čistoće"

Objavljeno: 20.09.2018.

Udomi ne kupuj 1 Kampanja Prihvatilišta zoohigijenske službe JKP "Čistoće" Sombor

Objavljeno: 20.09.2018.

Prodaja polovnih vozila JKP "Čistoća" Sombor putem svoje internet stranice i u Somorskim novinama oglašava prodaju polovnih i tehnički ispravnih vozila za kojima je u obavljanju poslovnih i službenih zatadataka prestala potreba. Kompletan tekst i fotografije vozila mogu se pogledati u nastavku teksta u PDF formatu

Objavljeno: 07.09.2018.

Akcija “Udomi – ne kupuj” je pokrenuta od strane Prihvatilišta pasa, JKP “Čistoće“Sombor, a u funkciji je bržeg pronalaska dobrih ljudi, ljubitelja životinja koji imaju želju i nameru da udome psa iz prihvatilišta. Udomljavanjem se oslobađa mesto za nove pse koji se trenutno u velikom broju nalaze na ulicama grada i naseljenih mesta. Ovoj akciji se pridružile medijske kuće SO info i Novi Radio Sombor, a očekujemo dobru saradnju i sa ostalim medijima i sredstvima javnog informisanja. Na fb stranici JKP „Čistoće“ se takođe objavljuju informacije o aktivnostima ove službe, a beležimo svakodnevno povećava broj članova stranice.

Objavljeno: 05.09.2018.

KONTINUITET DOBRE SARADNJE -  Prezentacija rada JKP i poseta Reciklažnom Centru Aktivnosti koje JKP „Čistoća“ Sombor sprovodi u ovogodišnjoj kampanji „RECIKLAŽA NIJE BLAMAŽA“, između ostalog, porazumevaju neposrednu komunikaciju sa subjektima koji mogu uticati na uspešnost navedene kampanje, a to su svakako sekretari seoskih i gradskih Mesnih Zajednica. U tom cilju je sa svim sekretarima Mesnih Zajednica 21. 06. 2018. godine održana prezentacija delatnosti i rada Javnog Komunalnog preduzeća i obilazak Reciklažnog centra Grada Sombora.

Objavljeno: 27.06.2018

Naša ovogodišnja kampanja „Reciklaža nije blamaža“ otpočela je krajem aprila ove godine, i sada se već može reći da su početni rezultati veoma ohrabrujući. O trendu povećanja količina sakupljenog i prerađenog ambalažnog otpada ukazuje i sumarni rezultat dosadašnjeg rada Reciklažnog Centra JKP „Čistoće“ Sombor, u kojem se ovaj otpad dodatno selektuje, balira i predaje ovlašćenim reciklerima.

Objavljeno: 06.06.2018.

Kampanja „Reciklaža nije blamaža“ Nedavno urađena analiza merenja količina i morfološkog sastava komunalnog otpada koji se generiše u Somboru i naseljenim mestima - zimska analiza (u celosti je objavljena na stranicama našeg sajta), pokazje svu opravdanost pokretanja kampanje „Reciklaža nije blamaža“.

Objavljeno: 27.04.2018.

© Sva prava zadržana JKP ČISTOĆA . Izrada web sajta BIT Soft